Eks tuleb kõigil vähemasti ühel korral elus suuremat sorti pidu korraldada. Järgnevalt mõned üldised soovitused, mida peaks organiseerimisel silmas pidama.

Esmalt tuleks otsustada, kas üritus toimub siseruumides või väljas. Kui üritus toimub väljas, peab kindlasti arvestama võimaliku ilmamuutusega. Jälgida tuleks, et artistidel on piisavalt esinemisruumi ja tantsijatel tantsuruumi. Arvestama peaks võimalike esinejate arvukusega, mis tähendab, et üks esineja ei tohiks teist segama hakata. Vastavalt peaksid olema lavale paigutatud mitmesugused heliseadmed ja valgustehnika.

 

Hea pidu eeldab korralikku elektrienergiaga varustamist. Otsustada tuleb, mis toimub esinejate vaheaegadel ja mis juhtub siis, kui artist lõpetab. Paika peab panema helitehnika kasutuse ürituse üldiseks läbiviimiseks (kõned, õhtujuhi mikrofon, taustamuusika jms).

Kui üritus toimub väljas, siis tehke eelnevalt kindlaks, et ansamblil on vettpidav katus esinemispaiga kohal. Ilma katuseta ei ole enamik ansambleid nõus välipeol esinema. Sõltuvalt ansamblist nõutakse mõnikord ka, et oleks esinemispaigal ka alus kaitseks liiva, tolmu ning niiskuse eest.

Ansambli helitehnikale on vajalik kvaliteetne elektrienergia. Selle puudumine kahjustab helivõimendust ja instrumente ning võib peo enneaegselt lõpetada. Eriti tundlikud on elektroonilised pillid, mis reeglina kardavad elektri kõikumisi ja tõukeid. Oma kogemustest mäletame vähemalt kahte juhust, kus süntesaator elektrivoolu kõikumise tulemusel n-ö saba andis. Karta tuleks ka lähenevat äikest. Äikese ajal nõuda orkestri esinemist oleks liiast. Võib väga kergesti juhtuda, et pärast lihtsalt ei olegi võimalik jätkata, kuna aparatuur on pikselöögi tagajärjel rivist välja läinud. Sama ju külmikute ja teleritegagi.

Ürituse kokkuleppimisel on kasulik võimalikult täpselt määratleda, milline on artisti ülesanne teie peol, kui palju on pillimeestel vaja mängida, alguse ning lõpu kellaajad. Siinkohal on artistid enamasti paindlikud, sest kunagi ei saa ette ennustada ürituste tegelikku kulgu. Pole ju mõeldav, et orkester või õhtujuht alustab ajal, mil ürituse peaosalised ja enamik külalistest on veel kohale jõudmata.

Peo õnnestumisele aitab kaasa eelnevalt sõlmitud kirjalik leping. Kogemused on näidanud, et millegipärast tekib probleeme just nende üritustega, kus leping tegemata jäi.
Kui eelnev kokkulepe puudub, siis on ansambli ülesanne vaid oma muusika esitamine. Ei saa loota, et ansambliga käib kaasas kogu ürituse helindamine või teiste artistide ning peojuhi teenindamine. Kõik on võimalik, kuid need asjad tuleb enne kokku leppida.

Ükski ansambel ei valda kogu maailma repertuaari, seega on kindla pilliloo või tantsu asjus eelnev kõnelus kindlasti vajalik (nt avavalss, sünnipäevalugu). Mis puutub pulmadesse, siis seal oleks vajalik kas pruutpaari või pulmavanaga eelnev kohtumine. Kuna pulmad on kahe inimese jaoks väga isiklik ettevõtmine, siis tihti soovitakse erilisi pillilugusid, millest on kindlasti vaja eelnevalt rääkida.

Kui ansambel on end laval paika seadnud, on selle nihutamisega tükk tegemist. Seega, kui lava soovivad kasutada ka teised esinejad, tuleb asjaoluga arvestada ansambli paigutamisel kohe alguses.

Kui olete lubanud ansambliga tingimuste täpsustamiseks kontakti võtta, tuleks seda ka teha. Ka siis kui otsustasite selle ürituse puhul mõne teise ansambli kasuks. Ei tasu peljata ansamblile ära ütlemist, kui see toimub läbirääkimiste käigus.

Soovitav on, et ürituse korraldamisega tegeleb korraga üks inimene. Asutuste pidude organiseerimisel on ette tulnud olukordi, kus kohale saabub ühe asemel mitu orkestrit, sest asjaga tegeleb mitu inimest, kes oma tegevusi teineteisega kooskõlastanud pole. Juhtunud on ka, et asutuse juht teatab peo organiseerijale viimasel hetkel, et ta on juba ürituse jaoks artistid leidnud, millega sisuliuselt tühistanud kõik eelnevad kokkulepped. Seda on esinenud küll harva, kuid mõned korrad meie kogemuste põhjal on siiski aset leidnud. Eelnev pingestab omavahelisi suhteid ning seab nii peo korraldaja kui artisti rumalasse olukorda.

Head korraldamist!

abiks peo korraldajale

Sergei Klaasen